Ni Michael Segal

Ang mga reaksyon sa sanaysay ni Nautilus ni Carl Fisher, "Laban sa Willpower," mula sa pagpapahalaga hanggang sa malubhang nagtatanggol. Bakit tayo dapat hilingin na isuko ang ideya ng lakas ng loob? Hindi ba natin binibigyan ng pahintulot ang ating sarili at ang iba pa na mabigo? Ito ba ay isang ideyang pampulitika na hindi magkakaila?

Na kami ay namuhunan sa ideya ay hindi dapat magtaka sa amin, paliwanag ni Fisher. Ang matagumpay tulad ng ideya na pinagana ng kanilang kagustuhan; ang mga nahihirapan sa ilang aspeto ng kanilang buhay ay pinahahalagahan ang nakamit na layunin na ipinakita nito.