Ang Swamp Science na Nakaligaw sa mga Manlalakbay sa Kanilang Kapahamakan - at Pinukaw ang Jack-O'-Lantern

At humantong sa isa sa mga unang eksperimento sa agham sa Amerika.

Ang Methane (CH4) ay tinawag din na Marsh Gas o Ignis Fatuus, na nagdulot ng isang sayaw na ilaw sa swampy ground na kilala bilang Will-o-the-Wisp o Jack-o-Lantern. Naobserbahan noong 1811. Guhit: Universal History Archive / UIG sa pamamagitan ng Getty Images

Ni Benji Jones

Sa mga oras ng una, habang napupunta ang alamat, ang mga manlalakbay na gumagala malapit sa isang bukid ay makikita ang kisap-mata ng isang ilaw sa malayo at malito ito sa isang glow ng isang kandila mula sa malayong bahay. Ngunit ...